Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.315000About UsChina Zhejiang Ningbo No. 6, Dongshe Road, Guyaopu Village, Zhangqi TownNingbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.315000About UsChina Zhejiang Ningbo No. 6, Dongshe Road, Guyaopu Village, Zhangqi TownNingbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ningbo Haifei Electrical Appliance Co., Ltd.Ning

Air Fryer
Washing Machine
Haifei Washing Machine

About US

Contact US

Send Message

China Zhejiang Ningbo No. 6, Dongshe Road, Guyaopu Village, Zhangqi Town

Demi Han
13586608111

customer-service Customer Service
wechat WeChat
message Message
go top Top
WeChat Close
qr code
13586608111
qrcode

Send Message

* clear input
*
Choose language